Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Kedves Látogató!

Örülünk, hogy felkereste a hipp.hu honlapot.  A személyes adatainak védelme számunkra magától értetődő.  A lentiek szerint tájékoztatjuk, hogyan dolgozzuk fel a személyes adatait vállalatunknál.  A hipp.hu weboldal a HiPP Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (9167 Hanságliget, Hipp u. 1.) felügyelete alatt áll. ( A továbbiakban HiPP Kft.)

A HiPP Kft. gyűjti, tárolja és feldolgozza az Ön személyes adatait, amennyiben ezt a törvény lehetővé teszi vagy ha Ön ehhez hozzájárult. Az adatait nem adjuk át harmadik félnek. Információkat nyújtunk a gyermek táplálásáról, ápolásáról és fejlődéséről és ezzel kapcsolatban termékeket és szolgáltatásokat mutatunk be, az  EU Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdését figyelembe véve. 

Kérjük, forduljon a Kapcsolat menüpont alatt a HiPP Mamaszolgálathoz, vagy írjon az info@hipp.hu e-mail címre, vagy hívjon minket a +36-1-450-2199 telefonszámon, amennyiben tájékoztatást szeretne kapni a tárolt adatairól, ha az adatait módosítani, törölni, az adatok feldolgozását korlátozni szeretné, vagy ha információt szeretne kapni az adatok áthelyezhetőségéről. Kérdés, panasz esetén az illetékes adatvédelmi biztoshoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhat: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

1. Az adatok feldolgozása

Kétféle módon gyűjtjük az adatokat: Ön adja meg nekünk az adatait vagy mi gyűjtjük össze azokat, mialatt Ön használja a szolgáltatásainkat. 

1.1 Adatok, amelyeket Ön adott meg nekünk

Normál esetben anélkül is tudja használni a weboldalunkat, hogy személyes adatokat adna meg nekünk. Néhány esetben, például a HiPP Baby Club, hírlevél küldése vagy a Kapcsolat menüpont alatt az adatok megadásánál személyes adatokat kérünk. Ide tartozik például a név, e-mail cím és a postacím, így lesz gyorsabb, valamint felhasználóbarát a szolgáltatás (ügyintézés). Néhány szolgáltatás nem megvalósítható a személyes adatok megadása nélkül. További részleteket a hipp.hu honlapon található szolgáltatásokkal kacsolatban ezen adatvédelmi nyilatkozat 2. pontja alatt talál.

1.2 Adatok, amelyek a szolgáltatásaink használata során eljutnak hozzánk

Néhány adat rögtön eljut hozzánk, amint a weboldalunkra látogat. 

1.2.1 Protokoll adatok

Az automatikusan gyűjtött adatokhoz tartoznak a webszerver protokoll adatai. Minden alkalommal, amikor megnyit egy oldalt az online szolgáltatásaink közül és mindig, amikor egy file-t tölt le, a folyamattal összefüggésben lévő hozzáférési adatokat a szerverünkön lévő protokoll file-ba mentjük.

Minden adatcsomag az alábbiakat tartalmazza:

  • Az oldal, amelyről az új oldalt vagy a file-t megnyitották
  • A megnyitott file vagy oldal neve
  • A megnyitás dátuma, ideje, a megnyitás sikeressége és a szerver kihasználtsága a megnyitás idejében
  • Az adatforgalom mennyisége
  • A szolgáltató által biztosított IP cím
  • Felhasználói fiókkal történt bejelentkezés esetén a belépési információk a megfelelő webszolgálatás felé
  • Az azonosított/detektált eszköz (mobiltelefon, asztali számítógép, stb.)
  • user agent = felhasználói ágens

 

Ezen tárolt adatokat kizárólag névtelenül, statisztikai célokhoz értékeljük ki. 

1.2.2 Cookie-k

A cookie-k kis file-ok, amelyek karakterek sorozatát tartalmazzák, amelyben bizonyos információkat tárolnak titkosítással vagy anélkül. A szerver cookie-kat küld az Ön számítógépére amelyeket az Ön számítógépe tárol. Ezek elsődleges feladata/célja, hogy azonosítják az Ön számítógépét, amelyről egy adott oldalt megnyitott. Ha megnyit egy weboldalt, a cookie-k értesítik a szervert, hogy Ön belépett és ellenőrzik, van-e jogosultsága hozzáférni az adott oldalhoz. Minden cookie-nak van lejárati ideje, amely után elveszíti érvényességét. A cookie-k nyomon tudják követni a felhasználó oldalról oldalra történő böngészését az adott weboldalon belül, valamint a weboldalról weboldalra történő mozgást is. A cookie-k támogatják a kommunikációt a mi szerverünk és az Ön számítógépe között, kényelmesebbé téve a weboldal használatát. Lehetséges, hogy a cookie-k nemcsak a weboldal üzemeltetőjétől származnak, hanem harmadik féltől is. A böngészőjével megnézheti a számítógépén lévő cookie-kat,  törölheti a már létezőket vagy beállíthatja a konfigurációt úgy, hogy nem mindegyik, vagy egyetlen cookie se legyen tárolva a számítógépén. Kérjük vegye figyelembe, hogy néhány művelet (például a belépés) nem fog rendesen működni, ha nem engedélyezi a cookie-k használatát.

Jelenleg az alábbi célok érdekében cookie-kat használunk a weboldalunkon, amelyek a megfelelő üzemelést biztosítják:

A cookie neve A cookie funkciója
Etracker cookie A visszatérő látogatók felismerése, leírás az 1.2.3. pontok alatt. 
Nem állandó, munkamenet-cookie-k (például figyelemfelhívás a szoptatás jelentőségéről)  Megakadályozza a szoptatásról szóló utalás újbóli megjelenését az oldal látogatása folyamán. 
Cookie értesítés A cookie-értesítés nem jelenik meg újra minden oldalon, amíg Ön böngészik.

1.2.3 etracker

A hipp.hu weboldalon az etracker technológia segítségével adatokat gyűjtünk és tárolunk a weboldal szolgáltatásainak fejlesztése érdekében.

Ezekből az adatokból álnéven felhasználói profilokat lehet létrehozni. Ehhez fel lehet használni a cookie-kat. A cookie-k kicsi szöveges file-ok, amelyeket a weboldal látogató által használt böngésző tárol. A cookie-k segítségével felismerhető a weboldal látogatója által használt böngésző. Az etracker technológiával gyűjtött adatokat az érintett felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem használjuk fel arra, hogy a weboldal látogatóját beazonosítsuk, és nem kapcsoljuk össze a személyes adatokkal az álnév viselőjén keresztül.

Az adatok gyűjtését és tárolását jövőbeli hatállyal Ön bármikor letilthatja.

Nem látja a gombot? Kérjük, deaktiválja a blokkolót és nyissa meg újra az oldalt.

2. Egyéni szolgáltatások

2.1 Kapcsolati űrlap

Amennyiben kérdést szeretne feltenni, a weboldalunkon kitöltheti a kapcsolati űrlapot, amelyen keresztül fel tudja velünk venni a kapcsolatot. A vezeték- és a keresztnevét, valamint az e-mail címét minden esetben tároljuk, hogy megkeresésére válaszolni tudjunk.  Ha megadja a telefonszámát, szívesen felhívjuk, hogy megválaszoljuk a kérdését.

Adatait kizárólag kérdései megválaszolására használjuk fel, nem használjuk termékek értékesítése vagy egyéb promóciós célokra. Szívesen informáljuk Önt arról, hogy milyen személyes adatait tároljuk. További részleteket a “Kapcsolat” részben olvashat. 

2.2 Nyereményjátékok és sorsolások

Honlapunkon részt tud venni nyereményjátékokon és sorsolásokon. A szolgáltatás igénybevétele céljából a részvételhez szükséges személyes adatokat tároljuk, mint például név, e-mail cím, postacím, valamint egyes esetekben telefonszám. Ezeket az adatokat csak a nyereményjáték lebonyolítása céljából használjuk fel. A részvétel után nem kap reklámot a HiPP Kft.-től. Amennyiben szeretne tőlünk hírlevelet kapni, azt külön igényelheti.  

A nyertesek nevét a honlapunkon és/vagy a facebook oldalunkon rendszerint nyilvánosságra hozzuk. A játékok szervezője és a sorsolás helyszíne: HiPP Kft. Értékesítési iroda, 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 32. A nyereményeket postai úton juttatjuk el. 

Nyereményjátékok adatvédelmi szabályzata

A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a HiPP Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályok keretein belül a nyereményjáték végéig felhasználja és tárolja.

Tájékoztatási kötelezettség az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikke szerint. 

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

HiPP Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Értékesítési iroda: 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 32. (Székhely: 9167 Hanságliget, Hipp u. 1.) 

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

 Az adatvédelmi tisztviselő a következő címen érhető el: 

Név: A. Maier 

E-Mail: info@hipp.hu 

3. Az adatkezelés jogalapja:

 GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 

4. Az adatkezelés célja: 

Nyereményjáték 

5. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai: 

A nyereményjáték lebonyolítását követően az adatok 1 éven belül törlésre kerülnek.

6. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az adatkezelő, valamint a kisorsolt termék gyártója adatfeldolgozóként.

7. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk). Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog).

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk).

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk). Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

Az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

3. Közösségi média

A közösségi média platformon (Facebook, YouTube) található oldalunkon is széleskörű személyre szóló támogatást nyújtunk, itt is kapcsolatba léphet velünk. A közösségi média által is személyes adatok kerülnek hozzánk, például az Ön profilja, valamint az úgynevezett közösségi plug-in bővítmények által, amelyek egy harmadik fél weboldala segítségével jelennek meg. 

Ha kérdéssel fordul hozzánk a közösségi médián keresztül, kérdését az illetékes osztály felé továbbítjuk. Adatait kizárólag a kérdése megválaszolásához használjuk fel és nem továbbítjuk harmadik fél részére.

Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk a közösségi médián keresztül, elsőként regisztrálnia kell. A mindenkori szolgáltató cég gyűjti, tárolja és használja a megadott személyes adatokat. Ennek módját, terjedelmét és feldolgozását nem tudjuk befolyásolni. Ugyanez érvényes a közösségi médiába feltöltött fotókra és videókra is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jogokat a közösségi média szolgáltatója gyakorolhatja. További részleteket az adott szolgáltató adatvédelmi és felhasználási feltételeiben talál.

A szolgáltatást az alábbi amerikai székhelyű vállalatok nyújtják:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Ha a mi weboldalunkon található oldalt nyit meg,  amely egy ilyen plug-in bővítményt tartalmaz, akkor a böngészője közvetlen kapcsolatot teremt az adott vállalat szervereivel. A plug-in bővítmények tartalma innen közvetlenül az Ön böngészőjére, majd a weboldalra kerül. Éppen ezért nem tudjuk befolyásolni ezen adatok terjedelmét, amelyeket az adott vállalat gyűjt a plug-in bővítmények segítségével. A jelenleg rendelkezésre álló ismereteinknek megfelelően az alábbiakról informáljuk Önt:

A plug-in bővítmények integrálása révén az adott vállalat (szolgáltató) megkapja azt az információt, hogy Ön a mi internetes oldalunkon egy bizonyos oldalt megnyitott. Ha már be van jelentkezve az adott vállalathoz (szolgáltatóhoz), akkor az hozzárendelheti ezt a látogatást az Ön ottani fiókjához.  Ha interakciót hajt végre a plug-in bővítmények használata során, a böngészője a megfelelő információt közvetlenül továbbítja a vállalatnak (szolgáltatónak), amely azt tárolja. Ha nincs felhasználói fiókja az említett vállalatnál, akkor is fennáll annak az esélye, hogy tudomást szereznek az IP címéről és eltárolják.

Nem zárható ki, hogy a weboldalunk bármely látogatóját az IP címe vagy a megnyitott URL  alapján nyomon követi a fent említett vállalat (szolgáltató), akkor is ha a látogató nem kattintott a plug-in bővítményekre vagy ha nincs felhasználói fiókkal bejelentkezve az adott vállalatnál (szolgáltatónál). 

Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, az adatok további feldolgozásáról és felhasználásáról, valamint a személyes adatainak védelme érdekében az Ön erre vonatkozó jogairól és beállítási lehetőségeiről a szolgáltató adatvédelmi szabályzatában olvashat.

Facebook:

https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

4. Kapcsolat

A HiPP cégcsoport adatvédelmi biztosa:

Név: A. Maier

E-mail: info@hipp.hu

Cím: Georg-Hipp-Straße 7, 85276 Pfaffenhofen / GERMANY