Dr. Hans Müller: a biológiai gazdálkodás atyja

Dr. Hans Müller 1891-ben született Bern tartományban. Ott nőtt fel 6 testvérével együtt egy emmentáli parasztgazdaságban. A 30-as évek elejéig Müller tanárként tevékenykedett. A gazdálkodó családok igényeiről szerzett tapasztalatai és az ezzel összefüggő társadalmi problémák arra ösztönözték, hogy politikai pályára lépjen. 

A politikai tevékenysége során, amelyből 19 évet a Nemzeti Tanácsban töltött el, Dr. Hans Müller arra a következtetésre jutott, hogy a paraszti lét alapkérdései nem oldhatók meg politikai színtéren, hanem a gazdáknak saját magukon kell segíteniük.

Mindenekelőtt a kis parasztgazdaságok és azok megélhetése keltette fel a figyelmét. Dr. Hans Müller úgy látta, hogy a gazdák akkor tudnak magukon segíteni, ha eltérnek az addig megszokott gazdálkodástól, csökkentik a költségeket, megőrzik a talaj termékenységét és magasabb minőségű élelmiszert állítanak elő. 

Feleségével, Dr. Marie Müllerrel és egy orvos-mikrobiológussal, Dr. Hans Peter Ruschsal együtt kifejlesztette a szerves-biológiai gazdálkodás módszerét.

Dr. Hans Müller vállalta a feladatot, hogy a felesége által vizsgált tudományos újdonságokat és Rusch doktor kutatási eredményeit a gazdálkodási gyakorlatba átültesse.

Új módszerükkel nem csak Svájcban vittek újdonságokat a mezőgazdaságba. Hasonlóan a biodinamikus gazdálkodáshoz, amelyet a svájci Rudolf Steiner fejlesztett ki, a szerves-biológiai gazdálkodás is elterjedt más országokban.