Fenntarthatósági irányelvek a HiPP vállalatnál

A napi tevékenységünk mércéje 

A HiPP régóta foglalkozik a fenntartható menedzsmenttel.  Számos célt elértünk és 2009-ben egy szisztematikus fenntarthatósági rendszerben összefoglaltunk, beleértve az ökológiai gazdálkodást, a karbonsemleges termelést, a termékek karbonlábnyomának példaértékű kiszámítását, a széleskörű újrahasznosítást,  az energia- és az erőforrás-felhasználás csökkentését a villamosenergia, víz, hulladék és a fűtés terén, valamint a biológiai sokféleséggel és a CSR-rel (Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás) kapcsolatos intézkedéseket. A vállalati környezetvédelem folyamatos fejlesztésével kapcsolatban 1995-ben megfogalmazott környezetvédelmi irányelvek fenntarthatósági irányelvekké bővültek. 

A HiPP működése során a teljes értékteremtési lánc mentén körültekintően viszonyul az emberhez és a természethez.

 

1 Az egyes tevékenységi szakterületeket és telephelyeket tekintve átfogóan hozzájárulunk azokhoz a célokhoz, amelyeket az Egyesült Nemzetek Szervezete tűzött ki a fenntartható fejlődés érdekében.    
2 Folyamatosan figyelemmel kísérjük a meglévő és új tevékenységeink, folyamataink, termékeink és eljárásaink fenntarthatósági szempontjait és környezeti hatásait, ezeket dokumentáljuk és rendszeresen értékeljük. A környezeti hatásaink elemzése révén célokat és intézkedési programot dolgozunk ki, ennek megvalósítását rendszeresen felülvizsgálunk és ha szükséges módosítjuk.    
3 Környezetbarát technológiák alkalmazása és környezetbarát magatartás jellemez minket.    
4 Működési folyamatainkat úgy irányítjuk, hogy anyag és energiatakarékos módon kíméljük a természet erőforrásait.    
5 Célkitűzésünk, hogy a vállalatnál alkalmazott, a termékeink előállításához szükséges, felhasznált, illetve feldolgozott nyersanyagokat és anyagokat a fenntarthatóság szempontjai alapján válasszuk ki.    
6 A klímavédelemhez kívánunk hozzájárulni azáltal is, hogy minimalizáljuk, illetve kiegyenlítjük a kibocsátásokat a teljes értéklánc mentén.    
7 Képzés és kommunikáció révén minden munkatársunkat bevonjuk és bátorítjuk arra, hogy hozzájáruljon a HiPP fenntartható fejlődéséhez.    
8 Az érdekelt feleket is (fogyasztók, vevők, gyártók, partnerek stb.) bevonjuk a fenntarthatósági céljaink megvalósításába. A velük folytatott párbeszéd révén is a fenntartható fejlődés szempontjait kívánjuk előmozdítani.    
9 Működésünk során figyelembe vesszük a vállalatokra és az emberi jogokra vonatkozó ENSZ-iránymutatásokat.    
10 Minden a HiPP működését szabályzó jogszabályt, előírást valamint a vállalati belső előírásokat és utasításokat maradéktalanul betartunk. A munkahelyi biztonság, a környezet- és egészségvédelem terén is folyamatos fejlődést tűztünk ki célul.