Fenntarthatósági irányelvek a HiPP vállalatnál

A környezet és az élőlények megóvása

A napi tevékenységünk mércéje 

A HiPP régóta foglalkozik a fenntartható menedzsmenttel.  Számos célt elértünk és 2009-ben egy szisztematikus fenntarthatósági rendszerben összefoglaltunk, beleértve az ökológiai gazdálkodást, a karbonsemleges termelést, a termékek karbonlábnyomának példaértékű kiszámítását, a széleskörű újrahasznosítást,  az energia- és az erőforrás-felhasználás csökkentését a villamosenergia, víz, hulladék és a fűtés terén, valamint a biológiai sokféleséggel és a CSR-rel (Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás) kapcsolatos intézkedéseket. A vállalati környezetvédelem folyamatos fejlesztésével kapcsolatban 1995-ben megfogalmazott környezetvédelmi irányelvek fenntarthatósági irányelvekké bővültek. 

A lentiek szerint, illetve az alábbi PDF dokumentumra kattintva elolvashatja a HiPP fenntarthatósági irányelveket: PDF megnyitása

 

1 Környezetbarát technológiák alkalmazásával a HiPP minimalizálja a káros hatásokat.
2 Folyamatosan figyelemmel kísérjük, dokumentáljuk és értékeljük a vállalat környezetre gyakorolt hatásait. A lehetséges fejlesztéseket gazdaságilag indokolt mértékben, optimális technológiával valósítjuk meg.
3 Az új tevékenységek, termékek és eljárások környezetre káros hatásait a lehető legcsekélyebbre szeretnénk redukálni. Ezért mindig előzetesen felmérjük a lehetséges környezeti hatásokat.
4 Célunk az erőforrások megóvása. Ebben a tekintetben a megújuló erőforrásokat részesítjük előnyben a nem megújulók helyett.
5 Az ökológiai gazdaságokból származó nyersanyagok világszerte legnagyobb feldolgozójaként elkötelezettek vagyunk a felhasznált nyersanyagok mennyiségének folyamatos növelése iránt.
6 A csomagolás tervezésénél előírjuk, hogy az anyagmennyiség a lehető legkevesebb legyen, a másodlagos (gyűjtő) és az újrahasznosítható csomagolóanyagok aránya maximális legyen, valamint támogatjuk a többször használatos alternatívákat.
7 A vállalaton belüli környezetvédelem csak az alkalmazottak együttműködésével lehetséges. Ezért munkatársaink körében a fenntarthatósággal kapcsolatos tudatosságot tájékoztatással, oktatással és rendszeres emlékeztetőkkel segítjük elő.
8 Folyamatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, hogy a HiPP termékek hogyan használhatók környezetbarát módon.
9 Nagy jelentőséget tulajdonítunk a nyilvánosság véleményének. Rendszeresen nyújtunk információkat a környezetvédelmi projektekről és arra törekszünk, hogy a nyilvánosság javaslatait lehetőség szerint megvalósítsuk.
10 Folyamatos kapcsolatban vagyunk a hatóságokkal, többek között a környezetszennyezés elkerülése illetve csökkentése érdekében.
11 Átfogó válságkezeléssel minimalizáljuk a balesetek kockázatát, valamint az emberekre és a környezetre gyakorolt káros hatásokat.
12 Az ellenőrzési rendszerek biztosítják, hogy környezetvédelmi céljaink teljesülnek, valamint mindig törekszünk a legújabb ismeretek elsajátítására, hogy szükség esetén korrigálni tudjuk céljainkat.
13 Az emberi jogok tiszteletben tartása ugyanolyan természetes a HiPP-nél, mint a gyermek- és a kényszermunka, valamint a diszkrimináció, a testi fenyítés, a kényszerítés és a korrupció tilalma.
14 A HiPP-nél kifejezetten megengedett szakszervezetet létrehozni vagy tag lenni. A javadalmazás, a túlórák és a szociális juttatások megfelelnek a törvénynek, hogy biztosítsuk a munkavállalók alapvető szükségleteinek kielégítését és a szabadon rendelkezésre álló jövedelmüket.
15 Garantáljuk a munkavédelmet, a környezetvédelmet és az egészség védelmét legalább a hazai előírások keretein belül és folyamatosan törekszünk a munkakörülmények javítására.
16 A HiPP vállalat elkötelezett a biológiai sokféleség védelme és a fenntartható, élhető jövő megteremtése iránt.
17 A beszállítók és a szolgáltatók is kötelesek betartani ezeket az iránymutatásokat egyrészt a közvetlen befolyásuk alá tartozó területen, másrészt az ellátási lánc elején és végén résztvevők esetében is (például a beszállító beszállítója, logisztikusok, hulladékkezelő vállalatok).